!

Quản lý mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong giai đoạn mùa mưa

Tác giả: CTV | Đóng góp bởi: CTV
08-08-2018 | LELINH | 966 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Những biện pháp kỹ thuật để quản lý nuôi tôm siêu thâm canh trong giai đoạn mùa mưa.

Bình luận