!

Cà Mau: Mô hình nuôi tôm hiệu quả 2018 và khung lịch thời vụ 2019

Tác giả: CTV | Đóng góp bởi: CTV
14-02-2019 | LELINH | 1376 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Tình hình nuôi tôm ở Cà Mau trong năm 2018 và trung tâm khuyến nông hướng dẫn khung lịch thời vụ và những lưu ý trong nuôi tôm nước lợ 2019.

Bình luận