!

Năm 2018 đã phát hiện hơn 14 000kg tôm sú bơm chích tạp chất

Tác giả: CTV | Đóng góp bởi: CTV
18-02-2019 | LELINH | 801 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Trong năm 2018 Cơ quan liên ngành tỉnh Cà Mau đã kiểm tra đột xuất 76 cơ sở chế biến tôm ở Cà Mau và phát hiện 64 cơ sở vi phạm bơm chích tạp chất vào tôm nuôi thu giữ hơn 14.000kg tôm sú.

Bình luận