!

Lấy ý kiến doanh nghiệp thủy sản về thủ tục kiểm dịch xuất nhập khẩu

Tác giả: FBNCVietnam | Đóng góp bởi: Duy Nhứt
27-09-2013 | duynhut | 1051 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Thủ tục nhiều cửa, sự chồng chéo về kiểm dịch, thiếu khâu kiểm soát nguyên liệu đầu vào... là những vướng mắt ghi nhận được tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm dịch thủy sản, vừa được Hiệp hội Thủy sản Việt Nam, gọi tắt là Vasep tổ chức cuối tuần qua.
Bình luận