Tin tuyển dụng

Kế toán trưởng

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TÂM LỢI MINH

Mô tả công việc
1. Kế toán tài chính:

- Lập các báo cáo tài chính (bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các thuyết minh báo cáo tài chính) theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tại Việt Nam.
- Tổ chức và giám sát việc lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định.
- Kiểm tra và đảm bảo tính chính xác, hợp lý và hợp lệ của hóa đơn chứng từ; công tác phí phù hợp với quy định công ty.
- Kiểm tra việc lập và nộp báo cáo thuế theo các quy định thuế hiện hành.
- Quản lý các rủi ro thuế và đề xuất các biện pháp giải quyết.
- Tổ chức, theo dõi và quản lý tài sản (tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định,...) của Công ty. Tiến hành việc kiểm kê tiền, hàng tồn kho và tài sản cố định định kỳ hàng tháng, hàng năm.
- Kiểm tra báo cáo công nợ phải thu và lập báo cáo công nợ phải thu theo tuổi nợ. Đưa ra các cảnh báo về nợ quá hạn và các đề xuất thu hồi nợ khó đòi.
- Kiểm tra và xem xét thanh toán các khoản công nợ phải trả khi đến hạn.
- Kiểm tra các bảng lương, chi phí lương của công ty.
- Kiểm tra và quản lý các báo cáo quỹ tiền hàng ngày, dự kiến chi gửi cho Ban Giám Đốc.
- Thường xuyên kiểm tra phần hành kế toán để kịp thời hoàn thiện cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty (mẫu biểu áp dụng, cách thức kiểm soát, quy định hiện hành của Bộ Tài Chính...).
2. Báo cáo Quản trị:

- Lập các báo cáo quản trị hàng tháng theo yêu cầu quản lý và đảm bảo chất lượng của các báo cáo này.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty thông qua phân tích cơ bản (doanh thu, chi phí, chỉ số tài chính, xu hướng, ...) và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.
3. Lập dự toán:

- Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn bằng cách theo dõi, phân tích và dự báo dòng tiền của công ty nhằm cân đối dòng tiền và đề xuất các giải pháp để đảm bảo các công ty luôn có đủ tiền cho hoạt động sản xuất và phát triển mở rộng.
- Đề xuất các biện pháp sử dụng vốn hiệu quả nhất.
4. Nhân sự:

- Quản lý nhân sự phòng kế toán, sắp xếp công việc phù hợp cho từng nhân viên.
- Đào tạo nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn.
- Thực hiện đánh giá năng lực và công việc của nhân viên cuối năm.
Yêu cầu
Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán.
Nam/nữ sức khỏe tốt, năng động trong công việc.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán tổng hợp hoặc Kế toán trưởng ở công ty lĩnh vực sản xuất.
Có khả năng tổ chức và kiểm soát công việc, khả năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, nhiệt huyết và gắn bó với công việc.
Quyền lợi
Mức lương cạnh tranh;
Lương tháng 13, thưởng theo năng lực;
Môi trường làm việc năng động;
Tham gia bảo hiểm đầy đủ.
Nhà tuyển dụng

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TÂM LỢI MINH

CTY TNHH THỦY SẢN TÂM LỢI MINH
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng thủy sản đông lạnh
Nộp hồ sơ
email: trankhuon1990@gmail.com
0908.633.613
Nơi làm việc
Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long
Số lượng
1
Mức lương
Thỏa thuận đồng
Hình thức
fulltime
Ngày đăng
22/06/2022
Hạn nộp hồ sơ
23/07/2022
Xu hướng
...
Tép Bạc
Kỹ thuật viên Lab
1695 lượt xem
...
Công ty ATC
Nhân viên kinh doanh - kỹ thuật
1470 lượt xem
...
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC
KỸ THUẬT TÔM BỐ MẸ - VIỆT ÚC CÀ MAU
1407 lượt xem
...
BQ&Q CORPORATION
Nhân viên kinh doanh văn phòng
1403 lượt xem