Ngày 08-09-2018
Châu Tam Phong

Trung Cấp

Mong muốn làm việc Trà Vinh
xem
Ngày 05-09-2018
Lê Trọng Nghĩa

Đại học

Mong muốn làm việc Tp. Hồ Chí Minh
xem
Ngày 23-08-2018
Lê Việt Tân

Đại Học Cần Thơ

Mong muốn làm việc Long An hoặc Tiền Giang.
xem
Ngày 17-08-2018
Lăng Chí Thảo

Trung cấp nuôi trồng thuỷ sản

Mong muốn làm việc Bạc Liêu
xem
Ngày 14-08-2018
Nguyễn Phước Thành

Kỷ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản

Mong muốn làm việc TP.HCM, Cần Thơ và Kiêng Giang
xem
Ngày 14-08-2018
Châu Tam Phong

trung cấp

Mong muốn làm việc trà vinh
xem
Ngày 29-07-2018
Nguyễn Thị Bích Tuyền

Đại học

Mong muốn làm việc Bến Tre
xem
Ngày 27-07-2018
Võ Thị Kim Duyên

Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Các tỉnh ĐBSCL
xem
Ngày 24-07-2018
Nguyễn Minh Hạc

Đại học

Mong muốn làm việc Đồng Tháp
xem
Ngày 20-07-2018
N.B.Toàn

Đại học

Mong muốn làm việc ĐBSCL
xem
Ngày 16-07-2018
Dương Duy Khanh

Chuyên ngành bệnh học thủy sản khóa 35 Đại học Cần Thơ

Mong muốn làm việc Các tỉnh có nuôi tôm thẻ
xem