Đại Học
các tỉnh miền tây và ĐBSCL
Đại học- ĐH Nông Lâm TPHCM chuyên ngành Kinh tế-Quản lí nuôi trồng thủy sản
ĐBSCL
Kỹ sư
Miền tây và miền trung
Kỹ Sư - Đại Học Thủy Sản Nha Trang
Miền Bắc
Kỹ sư Nuôi Trồng Thủy Sản
Tiền Giang
Đại Học Cử Nhân Kinh Tế Đại Học Nông Lâm TPHCM
Thành phố Hồ Chí Minh
Đại học
Các tỉnh miền tây
Cao Đẳng nuôi trồng thủy sản
Cà Mau
Đại học Nông Lâm
Miền Trung, Miền Nam
Đại học
TP. HCM
Đại học
các tỉnh đồng bằng sông hồng