Quyền và trách nhiệm người mua

a) Quyền của Người mua

Được cung cấp, hỗ trợ thông tin, giải đáp thắc mắc, khiếu nại khi có nhu cầu qua hệ thống chăm sóc khách hàng;

Người mua được tìm hiểu, chọn lựa đa dạng các sản phẩm từ nhiều gian hàng có trên Tepbac eShop; được so sánh mức giá và chất lượng hàng hóa trước khi quyết định đặt mua;

Người mua có quyền khiếu nại Người bán nếu chất lượng hàng hóa dịch vụ không đảm bảo;

Người mua có quyền yêu cầu cơ quan pháp luật bảo vệ quyền lợi nếu bị Người bán lừa gạt;

b) Nghĩa vụ của Người mua

Người mua tham gia giao dịch trên Tepbac eShop có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung quy chế. Người mua phải đọc quy chế này và các quy định có liên quan công bố trên trang web trước khi đặt mua hàng; Khi xác nhận mua hàng, Tepbac eShop mặc định Người mua đã đọc quy chế và không chịu trách nhiệm với các vấn đề không thuộc trách nhiệm của Sàn TMĐT được nêu trong quy chế;

Thông báo kịp thời cho Tepbac eShop khi phát hiện có hành vi vi phạm Quy chế, quy định của pháp luật khi tham gia giao dịch và phối hợp với Tepbac eShop để giải quyết vụ việc;

Cam kết và đồng ý không sử dụng dịch vụ của Tepbac eShop vào các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe dọa hoặc các hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật. Người mua chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm pháp luật của mình;  

Không có những hành vi gây mất uy tín hoặc ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của Tepbac eShop dưới mọi hình thức;

Người mua phải đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm trước toàn bộ các thông tin cá nhân, địa chỉ nhận hàng khi tiến hành đặt mua hàng trên Tepbac eShop; 

Người mua phải chịu trách nhiệm và đảm bảo tính trung thực trong việc phản hồi, khiếu nại sản phẩm và hàng hóa nhận từ Người bán trong trường hợp sản phẩm không đúng với giao dịch.

__eShopTeam