Sinh trưởng Hầu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) tam bội thể tại vùng biển Cát Bà - Hải Phòng

Tác giả:

Nguyễn Đức Tâm và Trần Thị Thu Hà, 2011

Ngày đăng: 27-07-2013
Đóng góp bởi: phongt94, ltxuyen2010 edit
Sinh trưởng Hầu Thái Bình Dương (<i>Crassostrea gigas</i>)  tam bội thể tại vùng biển Cát Bà - Hải Phòng
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.6MB | 1355 | 26 | phongt94
In this study, triploid oysters from 2010 experiment were used to compare the growth performance with diploid oysters. A triploidy oyster was verified by flow cytometry technique and they were tagged before experiment. Results of this study revealed that after 4 months of culture, the growth performance of triploid oysters was better than its diploid oysters. Likewise, the dried materials in triploid oysters were higher than diploid oysters. The triploid oysters can be promising and beneficial for the culture and then reduce the duration of culturing.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm