Tiêu chuẩn cơ sở xét nghiệm phát hiện virus gây hội chứng đốm trắng (WSSV) ở tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR

Tác giả:

Cục Thú Y

Ngày đăng: 09-03-2018
Đóng góp bởi: Cục Thú Y
Tiêu chuẩn cơ sở xét nghiệm phát hiện virus gây hội chứng đốm trắng (WSSV) ở tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.077MB | 3762 | 207 | LELINH

Để phát hiện virus gây hội chứng đốm trắng ở tôm, phục vụ công tác chuẩn đoán xét nghiệm và phòng chống dịch bệnh trên tôm, ngày 23 tháng 02 năm 2018, Cục Thú y đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-TY-TS về tiêu chuẩn chuẩn cơ sở quy trình phát hiện virus gây hội chứng đốm trắng ở tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm