Ảnh hưởng của nitrite lên cường độ hô hấp của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)

Tác giả:

Trần Ngọc Diễm Trân, 2011

Ngày đăng: 22-08-2013
Đóng góp bởi: Duy Nhứt
Ảnh hưởng của nitrite lên cường độ hô hấp của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
swf 0.581MB | 1304 | 91 | duynhut

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm