Nghiên cứu ảnh hưởng của diện tích chiếu sáng lên sự phát triển của ấu trùng cua biển Scylla paramamosain

Tác giả:

Ks Đoàn Minh Quân, 2010

Ngày đăng: 25-08-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010 nhloc
Nghiên cứu ảnh hưởng của diện tích chiếu sáng lên sự phát triển của ấu trùng cua biển Scylla paramamosain
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.37MB | 1119 | 37 | ltxuyen2010

Cua biển (Scylla paramamosain) là đối tượng có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, việc sản xuất giống nhân tạo loài này còn gặp nhiều khó khăn. Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định ảnh hưởng của diện tích chiếu sáng lên tỷ lệ sống của ấu trùng cua biển. Ở giai đoạn từ Zoae1 − Zoae5 (thí nghiệm 1) tiến hành ương với diện tích chiếu sáng 50% và 100% (mật độ là 300 ấu trùng/lít) và từ Zoae5 − Cua1 (thí nghiệm 2) tiến hành ương với diện tích chiếu sáng 50% và 100% (mật độ là 30 ấu trùng/lít). Kết quả thí nghiệm 1 cho thấy: diện tích chiếu sáng 100% cho tỷ lệ sống là 12,53% cao hơn và khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với diện tích chiếu sáng 50% (5,94%). Tỷ lệ sống ở nghiệm thức có diện tích chiếu sáng 100% ở thí nghiệm 2 là 11,80% cao hơn và không có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức có diện tích chiếu sáng 50% là 10,10%.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm