Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu quần thể vi khuẩn chuyển hoá đạm trong bùn đáy ao nuôi tôm sú (Penaeus monodon)

Tác giả:

Ts.Phạm Thị Tuyết Ngân

Ngày đăng: 29-08-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu quần thể vi khuẩn chuyển hoá đạm trong bùn đáy ao nuôi  tôm sú (<i>Penaeus monodon</i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.9MB | 1738 | 139 | ltxuyen2010
  - Sưu tập và định danh các nhóm vi khuẩn phân h ủy hữu cơ, chuyển hóa đạm phân lập từ ao nuôi tôm sú thâm canh qua một chu kỳ nuôi.
 
  - Xác định biến động các yếu tố môi trường và yếu tố vi sinh vật qua một chu kỳ nuôi.
 
  - Đánh giá khả năng cải thiện chất lượng nước của các vi khuẩn phân lập và vai trò của chúng trong ương nuôi tôm trong bể ở qui mô phòng thí nghiệm.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm