Ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng và hormone tăng trưởng của cá Tra (Pangasianodon hypophthlamus).

Tác giả:

Trương Thị Thanh Trúc, 2012

Ngày đăng: 11-09-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng và hormone tăng trưởng của cá Tra (Pangasianodon hypophthlamus).
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.521MB | 862 | 24 | sutu86

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá những ảnh hưỏng đến quá trình sinh lý và sự tăng trưởng của cá tra khi có sự tăng lện của độ mặn dưới sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu. Cá tra giống đã được thuần dưõng 2 ‰/ngày được bố trí ngẫu nhiên vào 6 nghiệm thức độ mặn (0‰, 2%c, 6‰, 10‰, l4‰ và l8‰).

Mỗi nghiệm thức có 5 lần lặp lại. Thời gian thí nghiệm 56 ngày. Kết quả cho thấy cá sống trcng điều kiện độ mặn từ 2-10‰ cho tỉ lệ sống cao nhất. Cá ở nghiệm thức 6‰ có tốc độ tăng trưởng cao, hệ số tiêu tốn thức ăn thấp và có tỉ lệ sống cao. Cá nuôi trong điều kiện độ mặn cao (l4‰ Và 18‰) cho tăng trưởng và tỉ lệ sống thấp. Nồng độ hormone tăng trưóng trong máu cá ở độ mặn l4‰ Và 18‰ ban đầu rất cao nhưng càng về cuối thời gian thí nghiệm thì hàm lượng hormone tăng trưởng rất thấp, nhằm ứng phó với điều kiện Stress; cá tốn năng lưong để ứng phó với Stress thay vì tăng trưởng.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm