Ảnh hưởng của độ mặn khác nhau lên tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của cá Bống tượng (Oxyeleotris mamoratus).

Tác giả:

Đinh Lĩnh Nam, 2009

Ngày đăng: 12-09-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của độ mặn khác nhau lên tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của cá Bống tượng (Oxyeleotris mamoratus).
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.646MB | 1527 | 59 | sutu86

Cá bống tuợng là loài cá nước ngọt có kích thước lớn, giá trị kinh tế cao và đây là đối tượng nuôi đầy tiềm năng được quan tâm và phát triển mạnh mẽ. Đề tài “ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN KHÁC NHAU LÊN TỶ LỆ SỐNG VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ BỐNG TƯỢNG (Oxyeleotris mamoratus)” được thưc hiện nhằm tìm hiểu về sự tăng trưởng, tỷ lệ sống của đối tượng này ở những độ mặn khác nhau, từ đó có những ứng dụng phù hợp cho việc mở rộng vùng nuôi và đa dạng hóa mô hình nuôi đối tượng nuôi.

Thí nghiệm được thực hiện gồm 5 nghiệm thức 0‰, 5‰, l0‰, l5‰, 20‰, kích cỡ cá trung bình khoảng l2,85±2.43 g. Thí nghiệm được tiến hành trong 3 tháng, tăng trọng về khối lượng và chiều dài của cá sẽ được thu mẫu sau mỗi tháng. Kết quả tỷ lệ sống của cá sau 3 tháng nuôi cao nhất ở độ mặn 5‰ (95,33%), tiếp đến ở nghiệm thức 10‰ (98,33%), kế đến là ở nghiệm thức 0‰ (68,67%), ở nghiệm thức l5‰, 20‰, cá chết hoàn toàn lần lượt ở ngày thứ 48 và 44 trong 3 tháng nuôi. Tăng trọng của cá ở các nghiệm thức 0‰, 5‰, l0‰, khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) thống kê và lần lượt là 5,95±2,14 g, 6,19±0,56 g và 7,71±l,03 g. Ở hai nghiệm thức l5‰và 20‰ cá chết hoàn toàn sau 48 và 44 ngày nuôi. Hệ số chuyển hoá thức ăn (FCR) ở các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa (p<0,05) thống kê, ở nghiệm thức 0‰ là 5,65±0,20 và ở 20%o là 6,44±0,06.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm