Ảnh hưởng của nitrite lên tăng trưởng và lột xác của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii).

Tác giả:

Nguyễn Lộc Huỳnh Sơn, 2011.

Ngày đăng: 17-09-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của nitrite lên tăng trưởng và lột xác của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii).
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 1.3MB | 1589 | 37 | sutu86

Thí nghiệm ảnh hưởng của nitrite lên sự tăng trưởng và lột xác của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) được thực hiện với 4 nghiệm thức với mức nồng độ lần lượt là l,4mg/L, 2,8mg/lL, 8,04mg/L, 14,1mg/L và nghiệm thức đối chứng. Nguồn tôm thí nghiệm được mua từ các cơ sở nuôi tôm thương phẩm, khối lượng tôm từ 8 - 12g/ con và được giữ trong bể trữ một tuần trước khi bố trí thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm cho thấy tốc độ tăng trưởng của tôm cang xanh ở nghiệm thức có nồng độ 1,4mg/L cao hơn so với các nghiệm thức khác nhưng thấp hơn và khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với đối chứng. Ở nghiệm thức 14,1mg/L thì tốc độ tăng trưởng thấp nhất là 0,74 ± 0,06 %/ngày ở tháng thứ nhất và 0,49 ± 0,04 %/ngày ở tháng thứ hai, khác biệt có ý nghĩa thống kê. Với nghiệm thức đối chứng lần lượt là 1,21 ± 0,01 %/ngày và 0,68 ± 0,02 %/ngay. Từ đó ta nhận thấy rằng, ở mức nồng độ thấp thì tôm càng xanh sẽ ít bị ảnh hưởng trong quá trình tăng trưởng, còn ở mức nồng độ cao nếu kéo dài trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng
đến tăng trưởng của tôm.

Chu kỳ lột xác của tôm càng xanh ở nghiệm thức 1,4mg/L thấp nhất là 14,4 ± 0,97 ngày ở tháng thứ nhất và 19,8 ± 0,91 ngày và khác biệt không có ý nghĩa thống kệ so với đối chứng là 14,2 ± 0,2 ngày và 16,6 ± 0,24 ngày. Có chu kỳ lột xác dài nhất ở nghiệm thức 14,1mg/L là 19,4 ± 1,98 ngày và 22,9 ± 2,1 ngày khác biệt có ý nghĩa thống kệ so với nghiệm thức đối chứng. Từ đó có thể nhận ra rằng, ảnh hưởng của nitrite lên chu kỳ lột xác của tôm càng xanh là khá rõ, nếu mức nồng độ nitrite căng cao thì chu kỳ lột xác của tôm sẽ càng lâu, tôm tăng trưởng chậm.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm