Ảnh hưởng của nồng độ chất khử dính đến sự phát triển phôi của cá Trê vàng (Clarias macrocephalus Gunther, 1864)

Tác giả:

Hồ Thanh Tâm, 2012.

Ngày đăng: 18-09-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của nồng độ chất khử dính đến sự phát triển phôi của cá Trê vàng (Clarias macrocephalus Gunther, 1864)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.639MB | 1463 | 64 | sutu86

Đề  tài “Ảnh hưởng nồng độ chất khử dính đến sự phát triển phôi của cá trê vàng (Clarias macrocephalus)” được thực hiện từ tháng 12/2011 đến 07/2012 tại trại cá Thực nghiệm, Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Cần Thơ. Đề tài gồm 4 thí nghiệm. Mỗi thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 3 nghiệm thức được lặp lại 3 lần với nồng độ chất khử dính khác nhau.

Thí nghiệm 1 được bố trí với các nghiệm thức có nồng độ Tanin khác nhau (0,5 ‰, 1,0 ‰, 1,5 ‰). Kết quả thu được cho thấy ở nghiệm thức nồng độ Tanin l,0 ‰ thì tỷ lệ thụ tinh (73,67%), tỷ lệ nở (86,33%), tỷ lệ sống của cá bột (95,33 %) là cao nhất.

Thí nghiệm 2 sử dụng nước khóm với thể tích 30ml, 20ml, l0 ml. Kết quá khi khử dính ở nồng độ nước khóm thấp (10 ml) thì tỷ lệ thụ tinh (47,67%), tỷ lệ nở (61%), tỷ lệ sống của cá bột (68%) là thấp so với nghiệm thức khử dính ớ nồng độ nước khóm cao (30ml) thì tỷ lệ nở (82%), tỷ lệ sống của cá bột sau 48 giờ nở (78 %).

Thí nghiệm 3 được tiến hành với các nghiệm thức theo thế tích nước trà được pha loãng dần (10 g trà +100 ml nuớc, 10g trà +l50 ml nuớc, 10g trà + 200 ml nuớc). Kết quả nghiên cứu cho thấy ở nghiệm thức 100 ml nước thì tỷ lệ thụ tinh (43 %), tỷ lệ nở (59,67 %), tỷ lệ sống cá bột sau 48 giờ nở (62,67 %) là thấp hơn so với nghiệm thức 150 ml nước, 200 ml nước có tỷ lệ nở (62,67 % - 63 %), tỷ lệ nở cá bột (66,67 % - 67,67 %) là tưong đương nhau.

Thí nghiệm 4 được thực hiện với hàm lượng sữa giảm dần (l00 ml sữa + l00 ml nước, 100 ml sữa + 150 ml nước, 100 ml sữa + 200 ml nước) kết quả thu được ở nghiệm thức có hàm lượng sữa ít nhất cho hiệu quả nhất. Cụ thế tỷ lệ thụ tinh (59,33 ± 3,21), tỷ lệ nở (42,00 ± 4,00), tỷ lệ sống cá bột (55,33 ± 4,16) cao hon so với 2 nghiệm thức còn lại.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm