Ảnh hưởng của nồng độ muối lên vòng đời của luân trùng nước ngọt Brachionus angularis.

Tác giả:

Nguyễn Thị Tuyết Sang, 2011.

Ngày đăng: 23-09-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của nồng độ muối lên vòng đời của luân trùng nước ngọt Brachionus angularis.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 1.64MB | 800 | 15 | sutu86

Đề tài nghiên cứu về sự ảnh hưởng của độ mặn lên thời gian thành thục, thời gian phát triển phôi, nhịp sinh sản, sức sinh sản, tuổi thọ, tốc độ lọc và tốc độ ăn của luân trùng Brachionus angularis. Thí nghiệm được thực hiện với các nồng độ muối 0, 1, 3, 5‰  và có sử dụng dụng cụ điều hòa nhiệt độ ở 28°C. Bố trí độc lập từng cá thể trong cốc thủy tinh.

Kết quả cho thấy ở độ mặn càng cao quá trình sinh trưởng và phát triển của B. angularis càng giảm. Thời gian thành thục, thời gian phát triển phôi kéo dài, sức sinh sản, tốc độ ăn và lọc của cơ thể giảm dần theo sự tăng độ mặn. Ở độ mặn 1‰ thích hợ p cho sự phát triển của luân trùng, ở độ mặn 3‰ các quá trình bắt đầu suy giảm, ở độ mặn 5‰ các thông số đều có giá trị thấp nhất so với các nghiệm thức còn lại.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm