Ảnh hưởng của nồng độ muối, thời gian và nhiệt độ sấy lên khả năng sinh bào tử của vi khuẩn Bacillus subtilis.

Tác giả:

Ngô Thị Kim Chung, 2011.

Ngày đăng: 23-09-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của nồng độ muối, thời gian và nhiệt độ sấy lên khả năng sinh bào tử của vi khuẩn Bacillus subtilis.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 1.49MB | 1049 | 18 | sutu86

Đề tài được thực hiện gồm hai thí nghiệm: Thí nghiệm 1 gồm ba giai đoạn, mỗi giai đoạn lặp lại ba lần, giai đoạn 1 xác định mật độ vi khuẩn thuần trên môi trường chuyên biệt Bacillus; giai đoạn 2 xác định thời gian sấy thích hợp cho sự hình thành bào tử của vi khuẩn B. subtilis khi sấy ở 80 oC với thời gian sấy 10-40 phút; giai đoạn 3 xác định nhiệt độ sấy thích hợp khi thay đổi nhiệt độ nhiệt độ sấy thích hợp khi thay đổi nhiệt độ sấy từ nhiệt độ phòng (37oC) đến 100oC với thời gian sấy được xác định ở giai đoạn 2 mà tại đó thích hợp cho vi khuẩn B. subtilis sinh bào tử. Thí nghiệm 2 xác định độ mặn thích hợp cho sự hình thành bào tử của vi khuẩn B. subtilis thí nghiệm được bố trí ở 6 độ mặn 0‰, 10‰, 20‰, 30‰, 40‰ và 50‰.

Kết quả ở thí nghiệm 1  cho thấy khi sấy mẫu vi khuẩn ở 80oC với thời gian sấy 20 phút là thích hợp cho sự hình thành bào tử của vi khuẩn B. subtilis. Qua thí nghiệm 2 cho thấy ở độ mặn 10‰ là thích hợp cho sự hình thành bào tử của vi khuẩn B. subtilis. Với kết quả nghiên cứu này giúp cho việc xác định mật độ vi khuẩn B. subtilis trong nước hay bùn chính xác đồng thời giúp cho việc sử dụng CPSH ngày càng hiệu quả hơn.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm