Ảnh hưởng của oxy hòa tan lên tăng trưởng của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus).

Tác giả:

Lê Thị Trúc Mơ, 2011.

Ngày đăng: 24-09-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của oxy hòa tan lên tăng trưởng của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus).
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 1MB | 1825 | 27 | sutu86

Nghiên cứu về ảnh hưởng của oxy hòa tan lên tăng trưởng của cá tra giống được tiến hành từ tháng 8 - 11/ 2010 tại khoa Thủy Sản trường Đại Hoc Cần Thơ. Hàm lượng oxy hòa tán ở 3 mức khác nhau là 30%, 60%, 100% bão hòa được điều khiển bởi máy oxy Guard. Thí nghiệm nhằm xác định sự ảnh hưởng của oxy hòa tan lên tăng truởng, tỉ lệ sống, hệ số chuyên hóa thức ăn và một số chỉ tiêu huyết học khi cá sống trong các hàm lượng oxy hòa tan khác nhau.

Kết quả cho thấy cá tra có tăng trọng cao nhất ở nghiệm thức 100% oxy bão hòa và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) với nghiệm thức 30% và 60%. Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối và tăng trưởng tương đối giảm dần qua các lần thu mẫu và ở nghiệm thức 100% oxy bão hòa khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) với 2 nghiệm thức còn lại. Tỷ lệ sống và hệ số FCR giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê sau 90 ngày thí nghiệm (p>0,05). Và hàm lượng oxy hòa tan khác nhau không ảnh hưỏng đến một số chỉ tiêu huyết học của cá tra. Tóm lại, cá tra có khá năng sống trong môi trường có hàm lượng oxy hòa tan trong nước thấp (30% oxy bão hòa). Tuy nhiên nêu được nuôi trong môi trường có hàm lượng oxy đầy đủ (100% oxy bão hòa) thì cá sẽ tăng truởng tốt hơn.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm