Ảnh hưởng của pH lên một vài chỉ tiêu sinh lý và tăng trưởng của cá rô Đầu vuông.

Tác giả:

Lê Thị Kiều Diễm, 2012.

Ngày đăng: 26-09-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của pH lên một vài chỉ tiêu sinh lý và tăng trưởng của cá rô Đầu vuông.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.464MB | 1623 | 65 | sutu86

Đề tài “Ảnh hưởng của pH lên một vài chỉ tiêu sinh lý và tăng trưởng của cá rô đầu vuông” được thực hiện ở ba nghiệm thức với 3 mức pH khác nhau: pH=5, pH=7 và pH=9, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần, cá được cho ăn cùng một loại thức ăn. Thời gian thí nghiệm là 60 ngày, tại trại thực nghiệm - khoa Thủy Sản – trường đại học Cần Thơ. Mẫu cá được thu sau 24 giờ, sau 30 ngày và sau 60 ngày kể từ khi bố trí thí nghiệm, áp suất thẩm thấu và nồng độ glucose (thu mẫu máu (3 con/lần thu), li tâm lấy huyết tương để đo), tăng trưởng của cá cũng được theo dõi sau 30 ngày và 60 ngày.

Sau thời gian nuôi tăng trưởng của cá tốt nhất (0,11 g/ngày) Ở nghiệm thức pH=5, kế đến (0,09g/ngày) ở pH=7 và thấp nhất (0,06g/ngày) ở nghiệm thức pH=9. Tốc độ tăng trưỏng ở các nghiệm thức có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Áp suất thẩm thấu của cá giảm dần theo sự gia tăng giá trị pH, cao nhất ở pH=5 với 290 mOsm (sau 24 giờ), 287 mOsm (sau 30 ngày) và 319 mOsm (sau 60 ngày) và thấp nhất ở pH=9 áp suất thẩm thấu thấp nhất với 283 mOsm (sau 24 giờ), 274 mOsm (sau 30 ngày) và 306 mOsm (Sau 60 ngày). Nồng độ glucose trong máu cá giảm dần theo giá trị pH, cao nhất ở pH: 9 với 75,9±4,88 mg/1 (sau 24 giờ); 74,35±9,21 mg/1 (sau 30 ngày) và 87,93±0,88 mg/l (sau 60 ngày) và thấp nhất ở pH=5 với nồng độ glucose tưong ứng là 64,97±4,96 mg/l; 63,08±10,13 mg/l và 78,12±9,74 mg/l. Tuy nhiên khả năng điều hòa áp suất thẩm thấu, và nồng độ glucose giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p<0,05)

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm