Ảnh hưởng của pH lên vòng đời luân trùng nước ngọt Brachionus angularis.

Tác giả:

Lê Ngọc Hà, 2009.

Ngày đăng: 26-09-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của pH lên vòng đời luân trùng nước ngọt Brachionus angularis.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.363MB | 970 | 25 | sutu86

Luân trùng Brachionus angularis là một trong những giống loài luân trùng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thức ăn cho ấu trùng tôm cá. Do có các đặc điểm nổi bậc như: có kích cỡ nhỏ, bơi lội chậm chạp, tốc độ sinh sản nhanh. . .nên trở thành con mồi thích hợp cho ấu trùng cá vừa mới hết noãn hoàng không thể ăn được các loài thức ăn có kích cỡ lớn như naupli của artemia như ấu trùng cá bống tượng. Việc nghiên cứu về vòng đời của luân trùng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thêm thông tin cho hệ thông nuôi luân trùng nhằm chủ động được nguồn thức ăn sẵn có. Luân trùng Brachionus angularis được nghiên cứu dưới sự ảnh hưởng của pH lên vòng đời phát triển như: thời gian thành thục, thời gian phát triển phôi, nhịp sinh sản, sức sinh sản, tốc độ lọc, tốc độ ăn, tuổi thọ. Kết quả thu được là ở pH bằng 8 luân trùng có vòng đời phát triển tốt với thời gian thành thục là 16giờ 34 phút ± 0.61, thời gian phát triên phôi là 10giờ 32phút ± 2.75, nhịp sinh sản là 2giờ 37phút ± 0.39, Sức Sinh sản là 15.7 trứng/con cái ± 2.16, tốc độ lọc là 4.48μl/con/giờ ± 1.27, tốc độ ăn là 195.384 tb/con/ngày ± 2.832 và tuổi thọ trung bình là 75giờ 07phút ± 10.96. Ở các nghiệm thức pH bằng 5, 6, 7 luân trùng có vòng đời phát triển tương nhau, trong đó ở pH bằng 7 luân trùng phát triển tốt hơn so với pH bằng 5 Và 6. Nhưng ở pH bằng 9 luân trùng có sự sinh trường và phát triển chậm, nhiều cá thể bị chết trước khi mang trứng hcặc trứng không kịp nở trước khi chết với tuổi thọ trung hình thấp nhất là 44 giờ 38 phút ± 7.21.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm