Ảnh hưởng của mật độ ương lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá Bống tượng giai đoạn 1 tháng đến 2 tháng tuổi

Tác giả:

Ks. Trần Thanh Bảnh, 2010

Ngày đăng: 30-09-2013
Đóng góp bởi: Ths Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của mật độ ương lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá Bống tượng giai đoạn 1 tháng đến 2 tháng tuổi
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.59MB | 1186 | 50 | ltxuyen2010
Thí nghiệm được bố trí trong xô nhựa 60l, lắp đặt hệ thống thổi khí với mực nước trong xô là 40 – 60 cm và cho ăn cùng một loại thức ăn là Trùn chỉ và ương với 3 mật độ khác nhau, nghiệm thức I với mật độ là 500 con/m2, nghiệm thức II với mật độ
1.000 con/m2 và nghiệm thức III có mật độ 1.500 con/m2 . Mỗi nghiệm thức với ba lần lặp lại, thí nghiệm kéo dài trong 1 tháng. Các yếu tố môi trường như: Nhiệt độ, pH, hàm lượng Oxy hòa tan, hàm lượng NH4 + giữa các nghiệm thức không có sự thay đổi lớn và nằm trong phạm vi cho phép. Kết quả thí nghiệm cho thấy nghiệm thức I với mật độ ương 500 con/m2 cho kết quả tăng trọng về chiều dài 5,79 cm và trọng lượng 7,96g với tỷ lệ sống 100%, nghiệm thức II với mật độ ương 1.000 con/m2 cho kết quả tăng trọng về chiều dài 5,22 cm và trọng lượng 5,22g với tỷ lệ sống 100% và nghiệm thức III với mật độ ương 1.500 con/m2 cho kết quả tăng trọng về chiều dài 4,84 cm và trọng lượng 4,10g với tỷ lệ sống 97,48%. Tỷ lệ phân đàn trong thí nghiệm của nghiệm thức I thấp hơn rất nhiều so với nghiệm thức II và nghiệm thức III.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm