Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất Quinalphos lên hoạt tính cholinesterase, tiêu hao oxy và ngưỡng oxy của cá chép (Cyprinus carpio)

Tác giả:

Trần Thị Kiều Linh, 2011.

Ngày đăng: 01-10-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất Quinalphos lên hoạt tính cholinesterase, tiêu hao oxy và ngưỡng oxy của cá chép (Cyprinus carpio)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 1.05MB | 3461 | 18 | sutu86

Kinalux 25EC hoạt chất quinalphos là thuốc trừ sâu gốc lân hữu cơ, được sử dụng rộng rãi để kiểm soát nhiêu loại cây trồng. Đây là nguyên nhân gây ảnh hưởng không nhỏ đến nuôi trông thủy sản đặc biệt là ở vùng ĐBSCL. Nghiên cứu này nhằm xác định (i) tiêu hao oxy (ii)ngưỡng oxy, (iii) độ nhạy cảm ChE, GST, (iv) ngưỡng ức chế ChE của cá chép khi tiêp xúc với thuốc. Từ đó, đê xuất các biện pháp sử dụng thuốc thích hợp và phát triển chỉ thị sinh học đánh giá sự hiện diện của thuốc trừ sâu nói chung trong môi trường nước.

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 nồng độ: 0,0076mg/l, 0,076mg/l, 0,l52mg/l, 0,38mg/l, 0,57mg/l, 0,76mg/l. Kết quả nghiên cứu cho thấy Kinalux 25EC hoạt chất quinalphos làm ngưỡng oxy của cá tăng, cường độ hô hấp của cá giảm khi cá được gây nhiễm Kinalux 25EC hoạt chất quinalphos trong 24 giờ trước khi tiên hành thí nghiệm trong nước sạch hoàn toàn. Ở trường hợp cho Kinalux 25EC hoạt chất quinalphos trực tiếp vào thí nghiệm thì ngưỡng oxy và tiêu hao oxy của cá tăng theo nồng độ, nồng độ càng cao thì ảnh hưởng càng tăng. Ở cá sắp chết thì hoạt tính men cholinesterase (ChE) ở não bị ức chế từ 87,2% đến 97,5%. Hoạt tính ChE trong não và gan ở thời điểm 96 giờ tiếp xúc với thuốc (0,57 mgll) bị ức chế lần lượt là 90,6% và 80,8%; trong khi hoạt tính GST ở não và gan tăng nhưng không có ý nghĩa thống kê (p<0,05) So với đối chứng ở cùng thời điểm thu mẫu. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt chất quinalphos độc đối với cá chép và ảnh hưởng đến hoạt động của cá khi tiếp xúc với nồng độ thấp.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm