Xác định mật độ ương ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) thích hợp cho quy trình nước trong hở kết hợp sử dụng ozone

Tác giả:

Ks.Đoàn Ngọc Dung, 2010

Ngày đăng: 08-10-2013
Đóng góp bởi: Ths Nguyễn Hữu Lộc
Xác định mật độ ương ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) thích hợp cho quy trình nước trong hở kết hợp sử dụng ozone
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 2MB | 1127 | 30 | ltxuyen2010

Lượng ozone hòa tan vào trong nước 12‰, thể tích 50l tăng dần theo thời gian và biến thiên theo công thức y = 0,0015x + 0,0627 (R2 = 0,9455) và trung bình hàm lượng ozone tăng được 0,0015 mg/l/phút.

Khi ương ấu trùng tôm càng xanh với mật độ cao 250 – 400 ấu trùng /l theo qui trình nước trong hở kết hợp xử lý ozone với nồng độ 0,13 ppm định kỳ 2 ngày/lần kết hợp rút cặn vẫn duy trì hàm lượng NO3- và NH3 nằm trong phạm vi cho phép, riêng NO2-  vượt mức cho phép nhưng ấu trùng ở các bể với mật độ 250 – 350 ấu trùng/l vẫn phát triển tốt.

Trong phạm vi thể tích 50l, mật độ từ 250 – 300 ấu trùng/l là mật độ ương ấu trùng tôm càng xanh thích hợp nhất theo quy trình NTH – Ozone

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm