Ảnh hưởng khẩu phần cho ăn đến sự thành thục sinh dục và thực nghiệm sinh sản cá Trê vàng (Clarias macrocephalus)

Tác giả:

Nguyễn Văn Phước Hiền, 2012.

Ngày đăng: 09-10-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng khẩu phần cho ăn đến sự thành thục sinh dục và thực nghiệm sinh sản cá Trê vàng (Clarias macrocephalus)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.519MB | 1440 | 63 | sutu86

Đề tài “Ảnh hưởng khẩu phần cho ăn đến sự thành thục sinh dục và thực nghiệm sinh sản cá trê Vàng (Clarias macrocephalus)” được thực hiện nhằm tìm ra khẩu phần ăn thích hợp cho sư thành thục sinh dục và sinh sản cá trê vàng góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất giống đạt hiệu quả cao. Đề tài được thực hiện từ tháng 12/2011 đến tháng 7/2012 tại Trại cá thực nghiệm, Bộ môn Kỹ thuật nuôi thuỷ Sản nước ngọt, Khoa Thuỷ Sản - Truờng Đại Học Cần Thơ.

Cá được nuôi vỗ trong giại đặt trong ao đất với 3 nghiệm thức (NT 1 cho ăn 1% khối lượng thân /ngày, NT 2 cho ăn 2% khối lượng thân/ngày và NT 3 cho ăn 3% khối lượng thân/ngày), mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Thức ăn cho cá ăn là thức ăn công nghiệp có 30% đạm. Trong thời gian nuôi vỗ định kỳ kiểm tra 30 ngày/lần, qua các lần kiểm tra cá có sự thành thục tốt thì tiến hành cho cá sinh sản. Kích thích tố sử dụng tiêm cho cá là HCG + não thuỳ, với liều lượng 3000 UI + 2 mg não thuỳ/kg cá cái. Kết quả cho thấy qua 3 tháng nuôi vỗ, cá trê vàng thành thục sinh dục tăng dần qua các tháng nuôi, cho kết quả tốt nhất là ở nghiệm thức 3 với hệ số thành thục cá cái: 9,93±l,58; cá đực: 0,36±0,02, sức sinh sản tuyệt đối 10,563±2,305 trứng/cá cái. Kết quả sinh sản cá trê vàng cho thấy ở nghiệm thức 3 cho kết quả sinh sản cao nhất: sức sinh sản thực tế (47 .986±1 1.335 trứng/kg), tỷ lệ thụ tinh (66%±2,0%).

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm