Đặc điểm hình thái của các dòng tôm Càng xanh (Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879)

Tác giả:

Quách, Thị Kim Ngân, 2012.

Ngày đăng: 10-10-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Đặc điểm hình thái của các dòng tôm Càng xanh (Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.89MB | 1508 | 47 | sutu86

Đề tài “Đặc điểm hình thái của các dòng tôm càng Xanh (Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879)” đã được thực hiện và đây là một phần của đề tài gia hóa và chọn lọc tôm càng xanh bố mẹ phục vụ sản xuất giống ở Đồng Tháp. Từ nguồn vật liệu ban đầu là các dòng tôm càng xanh tự nhiên trong nước có phân bố trên các sông tại 4 tỉnh Đồng Nai, Long An, Cần Thơ và Cà Mau, nghiên cứu đã đánh giá các dòng tôm thông qua một số đặc điểm hình thái học là tương quan giữa chiều dài tổng và khối lượng, đặc điểm tỷ lệ chiều dài đầu ngực và chiều dài thân (Cl/SL Và C2/SL.

Kết quả cho thấy các dòng tôm đều có hệ số tăng trưởng lớn hơn 3 và hệ số tương quan chiều dài và khối lượng rất cao (~1). Khi phân tích tỷ lệ C1/SL va tỷ lệ C2/SL kết quả cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các dòng tôm về các tỷ lệ này (p<0,05), trong đó dòng tôm Đồng Nai đã thể hiện ưu điểm về ngoại hình do có tỷ lệ Cl/SL Và C2/SL nhỏ hơn các dòng khác. Trong quá trình phát triển của tôm có sự thay đổi về tỷ lệ phần đầu ngực và phần thân (C1/SL va C2/SL), có sự khác nhau về các tỷ lệ này giữa các dòng tôm khi so sánh trong cùng một nhóm khối lượng, giá trị C1/SL có xu hướng tăng dần theo nhóm khối lượng nhưng giảm ở C2/SL. Tôm đực và tôm cái trong cùng một dòng khác nhau không có ý nghĩa về tỷ lệ Cl/SL nhưng lại có ý nghĩa ở tỷ lệ C2/SL.Tôm có mang trứng không làm ảnh hưỏng đến kết quả phân tích. Tôm Đồng Nai là một dòng tôm tốt tuy nhiên cần nuôi các dòng tôm trên trong cùng điều kiện môi trường đế có thế nhận định lại so với kết quả ban đầu, kết hợp với các nghiên cứu khác như cho sinh sản nhân tạo cũng như ương nuôi các dòng tôm này qua nhiều thế hệ sẽ chọn loc được dòng tôm tốt phục cho công tác nâng cao chất lượng giống tôm càng xanh trong tương lai.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm