Nâng cao chất lượng di truyền cá mè vinh (Barbodes gonionotus) ở miền Nam Việt Nam bằng phương pháp chọn lọc cá thể thông qua tốc độ tăng trưởng

Tác giả:

Nguyễn Văn Hảo và ctv

Ngày đăng: 02-04-2012
Đóng góp bởi: Hoàng Lâm, ltxuyen2010 edit
Nâng cao chất lượng di truyền cá mè vinh (<i>Barbodes gonionotus</i>) ở miền Nam Việt Nam bằng phương pháp chọn lọc cá thể thông qua tốc độ tăng trưởng
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1MB | 2942 | 97 | goldforest12345

Nâng cao chất lượng di truyền cá mè vinh (Barbodes gonionotus) ở miền Nam Việt Nam bằng phương pháp chọn lọc cá thể thông qua tốc độ tăng trưởng_ Viện NTTS 2

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm