Đặc điểm sinh học cơ bản của Cá Nâu Scatophagus Argus (Linaeus, 1776) thu thập tại huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh

Tác giả:

Nguyễn Xuân Đồng, 2012

Ngày đăng: 14-10-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Đặc điểm sinh học cơ bản của Cá Nâu Scatophagus Argus (Linaeus, 1776) thu thập tại huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.33MB | 1952 | 89 | ltxuyen2010
Nghiên cứu  được tiến hành từ tháng 01/2010  đến tháng 06/2012 trên 510 mẫu vật thuộc loài cá nâu - Scatophagus argus (Linaeus, 1776) thu thập tại các kênh rạch thuộc huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh để xác định một số đặc điểm sinh học - sinh thái cơ bản của chúng. Các tiêu chí phân tích gồm kích thước cá khai thác (120 mẫu), thành phần tuổi cá khai thác (30 mẫu), tỷ lệ đực/cái (120 mẫu), các đặc điểm về sinh sản (180 mẫu), thành phần thức ăn trong mẫu ruột (60 mẫu). Kết quả phân tích cho thấy kích thước cá khai thác trung bình 88,71 ± 24,10 mm; Tuổi cá khai thác thường nhỏ hơn 2+; Thời gian khai thác quanh năm; sức sinh sản tuyệt đối trung bình là 289.797 ± 9.387 trứng; Sức sinh sản tương đối trung bình của cá là 2772 ± 178 trứng/g cơ thể cái. Cá nâu là loài cá có thể sống trong môi trường nước ngọt, lợ và mặn. Cá nâu là loài cá ăn tạp, thức ăn tương đối đa dạng, bao gồm cả động vật, thực vật và cả mùn bã hữu cơ. Tuy nhiên, dựa trên tần suất gặp thức ăn trong ống tiêu hoá thì thức ăn động vật chiếm số lượng nhiều hơn. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm