Survival and Antibody Response of Channel Catfish, Blue Catfish, and Channel Catfish Female X Blue Catfish Male Hybrids after Exposure to Edwardsiella ictaluri

Tác giả:

William R. Wolters et al, 1996

Ngày đăng: 17-10-2013
Đóng góp bởi: Ths. Nguyễn Hồng Loan
Survival and Antibody Response of Channel Catfish, Blue Catfish, and Channel Catfish Female X Blue Catfish Male Hybrids after Exposure to Edwardsiella ictaluri
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.58MB | 1266 | 5 | ltxuyen2010
Juvenile Norris strain channel cattish Ictalurus punctatus. blue catfish Lfurcatus. and Norris strain channel cattish female x blue catfish male hybrids were challenged with Edwardsiella ictaluri by bath immersion or intraperitoneal injection (high or low dose) in aquaria. Survival (%) after bath immersion was highest for blue catfish (89.5 ± 2.8), intermediate for hybrids (73.8 ± 6.7), and lowest for channel catfish (62.0 ± 4.2). Prechallenge antibody levels to E. ictaluri. measured by enzyme-linked immunosorbent assay, were negative (mean ± SE optical density [OD] = 0.010 ± 0.003). Postchallenge antibody response for blue catfish (OD = 0.132 ± 0.045) was significantly lower than that of channel catfish (OD = 0.350 ± 0.045), whereas the response of the channel X blue catfish F hybrids (OD = 0.263 ± 0.051) was intermediate and not significantly different from either parental species. Intraperitoneal injections of E. ictaluri resulted in significant mortality only in channel catfish (88.3 ± 2.6% survival) and were sublethal to hybrid catfish and blue catfish with 100.0% and 99.3 ± 0.4% survival, respectively. Antibody responses after the injection challenge were significantly different among catfish groups and injection dose with no group X dose interaction. Antibody responses after the injection challenge were consistent with the immersion challenge, and means of high and low challenge doses were lowest in blue catfish (OD = 0.061 ± 0.014), intermediate in hybrids (OD = 0.187 ± 0.014), and highest in channel catfish (OD = 0.272 ± 0.014). For all fish groups combined, the high injection challenge dose resulted in higher antibody levels (OD = 0.206 ± 0.011) than low injection challenge dose (OD = 0.140 ± 0.012). Overall results indicate greater resistance to E. ictaluri and lower antibody response in blue catfish, and show the potential to identify molecular markers linked with disease resistance and introgression of resistance genes from blue catfish into channel catfish.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm