Đặc điểm sinh học cá chốt mun ti - Mystus multiradiatus Roberts, 1992 ở lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai

Tác giả:

Nguyễn Xuân Đồng và Hoàng Đức Đạt, 2010

Ngày đăng: 19-10-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Đặc điểm sinh học cá chốt mun ti - Mystus multiradiatus Roberts, 1992 ở lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.78MB | 2168 | 22 | ltxuyen2010
Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 1/2007 đến tháng 6/2010 trên 144 mẫu vật thuộc loài cá chốt mun ti (Mystus multiradiatus) thu thập tại lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai nhằm xác định các đặc điểm sinh học - sinh thái cơ bản của loài cá này với mục đích thuần hoá chúng trong tương lai. Các chỉ tiêu được chọn nghiên cứu bao gồm: tương quan phát triển giữa kích thước và khối lượng (144 mẫu); thành phần tuổi cá khai thác (58 mẫu); tỷ lệ đực/cái trong cá khai thác (80 mẫu); tuổi thành thục sinh dục (45 mẫu); sức sinh sản (30 mẫu). Kết quả phân tích cho thấy, cá chốt mun ti là loài cáốc kích thước nhỏ, tuổi thọ thấp nhưng lại có khả năng thành thục sinh dục và sinh sản sớm (cá 1 năm đã có thể sinh sản); sức sinh sản tương đối cao,... điều này cho thấy, cá chốt mun ti là loàì cá có khả năng phục hồi quần đàn nhanh. Hơn nữa, loài cá này có sản lượng tương đối cao, thịt thơm ngon, có giá trị kinh tế ở khu vực Nam Bộ. Ngoài giá trị về kinh tế, loài cá này còn có những đặc điểm nổi bật về ngoại hình, kích thước vừa phải nên khá được ưa chuộng trên thị trường cá cảnh. Nghiên cứu còn cho thấy, loài cá này có vùng phân bố tương đối rộng, các chỉ tiêu môi trường phân bố có biên độ dao động cao, thức ăn đa dạng... rất thuận lợi để thuần hoá cho mục đích nuôi trong tương lai.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm