Điều tra thành phần loài và phân bố tôm họ Penaeidae ở vùng ven biển tỉnh Tiền Giang

Tác giả:

Nguyễn Hồng Linh, 2009.

Ngày đăng: 30-10-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Điều tra thành phần loài và phân bố tôm họ Penaeidae ở vùng ven biển tỉnh Tiền Giang
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 2.21MB | 1118 | 27 | sutu86

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở

http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

Với tên đề tài: “Điều tra thành phần loài và phân bố tôm họ Penaeidae ở vùng ven biển tỉnh Tiền Giang” chủ yếu nói lên công việc của quá trình kháo sát bao gồm thu mẫu tôm từ các tàu đánh cá thuộc địa phận biển Tiền Giang, đồng thời phỏng vấn trực tiếp các chủ phương tiện khai thác, bà con ngư dân về mùa vụ, sản lượng khai thác ước đoán, công suất tàu đánh bắt. Mẫu tôm thu được trữ trong Formol sau đó đem về phòng thí nghiệm dùng các tài liệu phân loại tôm Penaeidae để định loại và cho ra kết quá kháo sát về thành phần giống loài.

Địa điểm khảo sát: tiến hành thu mẫu tại 3 điểm ven biến Tiền Giang.

Thời gian khảo sát: chia thành 5 đợt từ tháng 12/08-04/09.

Mục tiêu của đề tài: Khảo sát thành phần giống loài tôm Penaeidea và sự phân bố của chúng ở vùng ven biển Tiền Giang. Hiện trạng khai thác qua các năm, từ đó đưa ra những phương hướng chung cho việc sử dụng và khai thác nguồn tôm biển theo xu hướng hợp lý và đồng thời làm cơ sở phục vụ cho nhu cầu giảng dạy cũng như công tác quy hoạch và phát triến của Tiền Giang nói riêng và cá nước nói chung.K

Kết quả khảo sát cuối cùng họ Penaeidae thu được 8 giống, 21 loài trong đó có một số loài có giá trị kinh tế: Penaeus monodon (Tôm Sú), Enneropenaeus indicus (Tôm Thẻ đỏ đuôi), Enneropenanes mergniensis (Thẻ đuôi Xanh). ..Trong quá trình khảo sát gặp nhiều khó khăn về thời tiết, địa điểm, phưong tiện kháo sát. .. nên kết quá kém phần chính xác chưa phản ánh thực sự về thành phần giống loài tôm Penaeidae tại biển Tiền Giang.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm