Điều tra tình hình bệnh, sử dụng thuốc và hóa chất trong nuôi cá rô tại Hậu Giang

Tác giả:

Trần Nhựt Bổn, 2011.

Ngày đăng: 30-10-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Điều tra tình hình bệnh, sử dụng thuốc và hóa chất trong nuôi cá rô tại Hậu Giang
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.582MB | 1337 | 76 | sutu86

Đề tài “Điều tra tình hình bệnh, sử dụng thuốc và hóa chất trong nuôi cá rô tại Hậu Giang” được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2011 nhằm thu thập thông tin Về một số bệnh và tình hình sử dụng thuốc và hóa chất trong quá trình nuôi cá rô từ đó làm cơ sở ban đầu cho các nghiên cứu tiếp theo về bệnh, việc sử dụng thuốc và hóa chất. Đề tài đã phỏng vấn trực tiếp 39 nông hộ gồm 24 nông hộ ở huyện Vị Thủy và 15 nông hộ huyện Long Mỹ thuộc tỉnh Hậu Giang. Qua kết quả điều tra cho thấy tổng diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS) của nông hộ ô địa bàn điều tra trung bình là 2214,36±l934,46 m2.

Tổng diện tích NTTS ở huyện Vị Thủy là l658,33±l27l,74 m2 diện tích mỗi ao là l060±592,55 m2, tổng diện tích NTTS ở huyện Long Mỹ là 3l04±2474,32 m2 diện tích mỗi ao là l656±l0l6,67 m2, độ sâu ao trung bình là 2,5±0,47 m, mục nước trung bình là 1,92±0,41 m, mật độ thả giống ở huyện Vị Thủy trung hình là 72,l3±l0 ccn/m2, ở huyện Long Mỹ là 77,33±11,49 con/m2, tỷ lệ sống của cá rô huyện Vị Thủy là 70±l,5%, của huyện Long Mỹ là 75±l,7%, nông hộ thuờng thả nuôi 2 vụ/năm. Thời điểm thả nuôi ỏ vụ l bắt đầu từ tháng ll âm lịch đế tháng 5 âm lịch, còn vụ 2 bắt đầu tha nuôi từ tháng 4 đến tháng 10. Bệnh xuất hiện thuờng xuyên nhưng vào các thời điểm như mùa lũ (tháng 9 - 10, ll - 12 âm lịch), lúc giao mùa (mùa mưa) tháng 4 - 5 là những thời điểm thuờng xảy ra bệnh. Có ít nhất là 43 loai thuốc và hóa chất được các nông hộ sử dụng trong quá trình nuôi, trong đó có 11 loại dùng trong cải tạo ao trước khi thả, 10 loại được sử dụng trong quá trình nuôi để xử lý nước, thuốc và hóa chất dùng trong phòng bệnh là 12 loại, số lượng và chủng loại của nhóm dùng trị bệnh trong vùng điều tra đa dạng với 22 loại, ll loại kháng sinh.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm