Algal Toxins in Pond Aquaculture

Tác giả:

John H. Rodgers, Jr, 2008

Ngày đăng: 01-11-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Algal Toxins in Pond Aquaculture
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.97MB | 920 | 18 | ltxuyen2010
Algal toxins can cause problems in the freshwater aquaculture of both vertebrates (fsh) and invertebrates (shellfsh). Such problems include:• off-favor (Tucker, 2000; SRAC Publication No. 192), • indirect toxicity through changes in water quality (SRAC Publication No. 466), or • direct toxicity.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm