Ảnh hưởng của mật độ lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của Tôm chân trắng SPF nuôi thương phẩm trong bể composit trong nhà (Litopenaeus vannamei)

Tác giả:

Nguyễn Phương Toàn và ctv, 2013

Ngày đăng: 01-11-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Ảnh hưởng của mật độ lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của Tôm chân trắng SPF nuôi thương phẩm trong bể composit trong nhà (Litopenaeus vannamei)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.61MB | 888 | 15 | ltxuyen2010
Thí nghiệm được bố trí ở ba mật độ khác nhau: 40, 60 và 80 PL15/m2  trong bể composit 4m2  trong nhà đối với tôm  chân  trắng  (Litopenaeus  vannamei)  sạch  bệnh  (SPF)  giai  đoạn  nuôi  thương  phẩm  trong  thời  gian  75  ngày. Nhiệt độ dao động  từ 28  - 31ºC,  độ mặn  từ 20-24‰, nuôi  trong điều kiện đảm bảo an  toàn sinh  học. Thí nghiệm được lặp  lại 3  lần, sử dụng thức ăn CP có hàm lượng đạm 38%, cho ăn ngày 4  lần, khẩu phần ăn hàng ngày 10-15% khối lượng thân tùy theo khả năng tiêu thụ thức ăn thực tế của tôm, thay nước định kỳ 50%/tuần. Kết quả tăng trưởng về khối lượng ở mật độ 40 con/m2  đạt cao nhất (1,54 g/tuần), tiếp đến là mật độ 60 con/m2 (1,47 g/tuần) và thấp nhất ở mật độ 80 con/m2  (1,16 g/tuần). Tương tự như trên, tỷ lệ sống cao nhất ở lô 40 con/m2  (79,7 ± 2,6%) và thấp nhất ở  lô 80 con/m2 (70,3 ± 3,3%; P<0,05) nhưng không có sự sai khác đáng kể giữa hai mật độ 40 con/m2 (79,7 ± 2,6%) và 60 con/m2  (78,7 ± 2,9%; P>0,05). Hệ số phân đàn của tôm nuôi ở mật độ 40 con/m2  (7,27 ± 1,52%) và 60 con/m2  (8,22 ± 2,5%) thấp hơn đáng kể so với lô mật độ 80 con/m2  (12,9 ± 2,7%; P<0,05). Tuy nhiên, không có sự khác nhau đáng kể về hệ số thức ăn (FCR) ở 3 mật độ thí nghiệm (P>0,05). Các mẫu tôm phân tích đều âm tính với mầm bệnh đốm trắng (WSSV), bệnh đầu vàng (YHV), Taura  (TSV), bệnh còi (MBV), bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và tế bào biểu mô (IHHNV). 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm