Tìm hiểu một số chỉ tiêu sinh lý sinh thái cá chép (Cyprinus carpio L.) giai đoạn phôi, cá bột và cá hương

Tác giả:

Ks. Nguyễn Bích Ngọc Đan Thanh, 2011

Ngày đăng: 04-11-2013
Đóng góp bởi: Ths Nguyễn Hữu Lộc
Tìm hiểu một số chỉ tiêu sinh lý sinh thái cá chép (Cyprinus carpio L.) giai đoạn phôi, cá bột và cá hương
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.29MB | 1745 | 57 | ltxuyen2010

Kết quả nghiên cứu trên đối tượng là cá chép ở các giai đoạn phát triển phôi, cá bột và cá hương cho thấy:

·       Nhiệt độ không sinh học của cá chép là 6,73 oC.

·       Ngưỡng nhiệt độ trên của phôi tự do, cá bột và cá hương có các giá trị trung bình tương ứng là 40,67 oC, 41,33 oC và 41,5 oC.

·       Ngưỡng nhiệt độ dưới của phôi tự do, cá bột và cá hương có các giá trị trung bình tương ứng là 5 oC, 4,67 oC và 4,5 oC.

·       Ngưỡng oxy của phôi tự do, cá bột và cá hương có các giá trị trung bình tương ứng là 1,64 mg/L, 0,94 mg/L và 0,79 mg/L.

·       Cường độ hô hấp của phôi tự do, cá bột và cá hương có các giá trị trung bình tương ứng là 0,68 mgO2/g/giờ, 0,54 mgO2/g.giờ và 0,45 mgO2/g/giờ.

·       Ngưỡng pH trên của phôi tự do, cá bột và cá hương có các giá trị trung bình tương ứng là 9,41, 9,64 và 10,04.

·       Ngưỡng pH dưới của phôi tự do, cá bột và cá hương có các giá trị trung bình tương ứng là 4,97, 4,68 và 4,07.

·       Ngưỡng độ mặn của phôi tự do, cá bột và cá hương có các giá trị trung bình tương ứng là 11,17‰, 12,33‰ và 13,17‰.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm