Khả năng điều hòa áp suất thẩm thấu của cua biển (Scylla sp) ở các độ mặn khác nhau.

Tác giả:

Nguyễn Hoàng Duy, 2009.

Ngày đăng: 05-11-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Khả năng điều hòa áp suất thẩm thấu của cua biển (Scylla sp) ở các độ mặn khác nhau.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.836MB | 870 | 31 | sutu86

Cua biển (Scylla spp) được thuần ở độ mặn 2‰ trong 3 ngày, sau đó tăng/giảm độ mặn cho đến khi cua chết. Thu mẫu máu cua vào thời điểm 6 giờ sau khi tăng/giảm độ mặn để xác định khả năng điều hòa áp suất thẩm thấu và ion của cua biển ở các độ mặn khác nhau. Khi tăng độ mặn đến 30‰, 40‰, 50‰, 60‰, 70‰ và giảm độ mặn xuống 10‰, 0‰ thì chuyển 3 con cua trong số cua thí nghiệm sang bể 50 lít, thu mẫu máu cua vào các thời điểm 3 ngày, 7 ngày, 14 ngày và 21 ngày để xác định khả năng điều hòa áp suất thẩm thấu và ion của cua biển theo thời gian.

Kết quả thí nghiệm cho thấy, ở độ mặn 20‰ (áp suất thẩm thấu máu cua là 732,80±62,73 mOsm/kg) là điểm đẳng trương của cua biển, ở các độ mặn thấp hơn 20‰, áp suất thẩm thấu máu cua ao hơn áp suất thấm thấu của nước và có xu hướng giảm đàn theo chiều giảm của độ mặn (thấp nhất ở 0‰: 352,40±30,84 mOsm/kg). Còn ở các độ mặn cao hơn 20‰, áp suất thẩm thấu máu cua thấp hơn áp suất thẩm thấu của nước và có xu huớng tăng dần theo chiều tăng của độ mặn (cao nhất ớ 70‰: 2178,80±148,45 mOsm/kg). Cua biển có thể sống tốt ở độ mặn từ 2‰ đến 60‰, tối ưu từ 18‰ đến 28‰ và khôngthể sống ở độ mặn 0‰ hoặc cao hơn 60‰ quá 3 ngày. Về khả năng điều hòa áp suất thấm thấu của cua biển theo thời gian, áp suất thấm thấu máu cua sẽ ổn định vào thời điểm từ 6 giờ đến 14 ngày sau khi đạt đến độ mặn thí nghiệm. Bên cạnh đó, khi thay đổi độ mặn, cũng với sự thay đổi của áp suất thấm thấu máu cua thì nồng độ các ion trong máu cua cũng thay đổi. Nồng độ các ion trong máu thích hơp của cua biển là: từ 304,65±5,00 mmol/lít đến 954,85±12,79 mmol/lít (đối với ion Na) và từ 3,56±1,39 mmol/lít đến 22,00±0,53 mmol/lít (đối với ion K+).

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm