Status of the Mekong Pangasianodon hypophthalmus resources, with special reference to the stock shared between Cambodia and Viet Nam

Tác giả:

Mekong River Commission, 2002

Ngày đăng: 06-11-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Status of the Mekong Pangasianodon hypophthalmus resources, with special reference to the stock shared between Cambodia and Viet Nam
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.09MB | 982 | 7 | ltxuyen2010
 
1.  Identification, stock delimitation and distribution
 
2.Life-cycle of Pangasianodon hypophthalmus (southern population)
2.1  Reproduction
2.1.1 Spawning areas and habitats 
2.1.2 Fecundity
2.2   Migrations
2.2.1 Time of spawning and downstream migration of Pangasianodon hypophthalmus fry
2.2.2 Migration of adults and sub-adults
 
3.Status of fishery exploitation of the Pangasianodon hypophthalmus stock
3.1   The Pangasiid fry fisheries
3.2   The bagnet (dai) fishery in the Tonle Sap river 
3.3   Other fisheries for Pangasianodon hypophthalmus
3.4   Fishing with explosives
 
4.The utilisation of Pangasianodon hypophthalmus in aquaculture and its impact on the wild stock
 
5.Conclusions and recommendations
 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm