Hàm lượng thủy ngân trong các loài hải sản được tiêu dùng phổ biến ở Nha Trang

Tác giả:

Nguyễn Thuần Anh, 2011

Ngày đăng: 09-11-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Hàm lượng thủy ngân trong các loài hải sản được tiêu dùng phổ biến ở Nha Trang
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.255MB | 752 | 5 | ltxuyen2010
Mục đích của nghiên cứu này nhằm cung cấp những thông tin có giá trị cho việc đánh giá phơi nhiễm và đánh giá nguy cơ của người dân thành phố Nha Trang đối với thủy ngân do tiêu thụ các loài hải sản được  tiêu dùng phổ biến. Hàm  lượng  thuỷ ngân được khảo sát  từ  tháng 5/2008 đến  tháng 1/2009  trong các  loài hải sản được  tiêu dùng phổ biến bằng phương pháp  ICP-MS. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng hàm lượng thuỷ ngân trong các loài hải sản được tiêu dùng phổ biến ở các chợ của Nha Trang nằm trong khoảng 0.02¸0.087 mg/kg và dưới giới hạn tối đa của qui định Việt Nam, Châu Âu và Codex.
 
The  aim  of  this  study  was  to  provide  valuable  information  for  exposure  evaluation  and  risk assessment  of  Nhatrang  consumers  to  mercury  contaminantion  due  to  shellfish  consumption. Mercury  contamination  levels were  investigated  from May  2008  to  January  2009  in  some  seafoods popularly  consumed  by  Inductively Coupled Plasma- Mass Spectrometry  (ICP-MS). Results  showed that  mercury  levels  in  the  seafoods  popularly  consumed  in  the  local  markets  in  Nhatrang  were 0.02¸0.087  mg/kg,  which  were  within  the  maximum  limits  of  the  current  regulations  of  Vietnam, 
European community and Codex.  

 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm