Sử dụng chế phẩm sinh học Ecomarine trong ương ấu trùng tôm càng xanh theo quy trình nước trong kín

Tác giả:

Ks. Nguyễn Thanh Sơn, 2010

Ngày đăng: 12-11-2013
Đóng góp bởi: Ths Nguyễn Hữu Lộc
Sử dụng chế phẩm sinh học Ecomarine trong ương ấu trùng tôm càng xanh theo quy trình nước trong kín
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.36MB | 1591 | 48 | ltxuyen2010
Thực nghiệm sử dụng chế phẩm sinh học Ecomarine trong ương tôm càng xanh được tiến hành với 2 thí nghiệm nhằm tìm ra liều lượng chế phẩm theo nhịp ngày sử dụng tốt nhất từ đó góp phần gia tăng hiệu quả sản xuất của các hệ thống ương tôm càng xanh thông qua quá trình quản lý và điều khiển quần thể vi sinh vật trong môi trường ương nuôi nhằm mục đích xác định nồng độ tốt nhất của chế phẩm sinh học Ecomarine lên các yếu tố môi trường (nhiệt độ, pH, NH4 +/NH3 -, NO2 -) trong quá trình ương ấu trùng tôm càng xanh theo quy trình nước trong kín, thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 4 lần với các liều lượng chế phẩm sử dụng khác nhau (0 g/m3, 2 g/m3, 10 g/m3, 20 g/m3) và mật độ 60 ấu trùng/L. Kết quả cho thấy với liều lượng 20 g/m3 thì các yếu tố môi trường như nhiệt độ (27,0–31,3oC), pH (7,79-7,84), TAN, NH3 -, NO2 - có xu hướng tăng lên từ ngày ương D13 cho đến cuối thí nghiệm nhưng vẫn dao động trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của ấu trùng (TAN, NO2 - lần lượt là 1,6 mg/L; 0-0,63 mg/L). Bên cạnh đó khi bổ sung chế phẩm sinh học thì mật độ vi khuẩn tổng cộng tăng cao và mật độ của vi khuẩn Vibrio giảm xuống đến mức thấp nhất (bằng 0 ở ngày ương D25). Kết quả nghiệm thức 4 (20 g/m3) có tỷ lệ sống cao nhất (45,2±4,5%) và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại.
 
Tóm lại với liều lượng Ecomarine sử dụng là 20 g/m3 thì môi trường ương ổn định góp phần nâng cao tỷ lệ sống và năng suất ương của âu trùng.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm