Quy hoạch phát triển Nuôi trồng Thủy sản vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Tác giả:

Viện kinh tế và Quy hoạch thủy sản, 2009

Ngày đăng: 14-11-2013
Đóng góp bởi: Ks.Trương Hoài Phương
Quy hoạch phát triển Nuôi trồng Thủy sản vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 2.1MB | 1551 | 34 | ltxuyen2010
 
(1) Đồng bằng sông Cửu Long là một vùng có nhiều lợi thế và tiềm năng cho phát triển NTTS lớn của cả nước và khu vực. Nhờ sự phát triển sôi động của thị trường thủy sản thế giới và trong nước, NTTS ở ĐBSCL đã và đang phát triển mạnh mẽ, đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế trong vùng và Quốc gia.
 
(2) Trong nhiều năm qua, Nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL đóng góp rất lớn vào việc tăng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của toàn Quốc. Đến năm 2007, kim ngạch xuất khẩu từ NTTS của vùng đã tăng 3,2 lần so với năm 1999 (thời kỳ trước chuyển đổi) và đưa giá trị xuất khẩu thủy sản của vùng lên tới 1,65 tỷ USD, chiếm 62% kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước.
 
(3) Thực tiễn chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL nhiều năm qua đã thu được những thành tựu đáng kể: an ninh lương thực vẫn được giữ vững, đời sống của nhân dân nhiều vùng nuôi trồng thủy sản được cải thiện rõ rệt, cơ sở hạ tầng dần được cải thiện. Tuy nhiên, phát triển NTTS ở ĐBSCL diễn ra quá nóng, cơ sở hạ tầng, trình độ dân trí, trình độ canh tác chưa đủ đảm bảo cho phát triển NTTS một cách bền vững.
 
(4) Thực hiện thành công quy hoạch phát triển NTTS vùng ĐBSCL đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 sẽ có những bước tiến mới, đưa diện tích đất được sử dụng cho nuôi trồng thủy sản tăng khoảng 1,48%/năm, sản lượng nuôi tăng 6,18%/năm và giá trị xuất khẩu từ các sản phẩm nuôi tăng khoảng 7,48%/năm.
 
(5) Đến năm 2015 tổng diện tích đưa vào NTTS toàn vùng là 830 nghìn ha (nuôi nước ngọt 230 nghìn ha, nuôi mặn lợ 600 nghìn ha), sản lượng 2,97 triệu tấn (riêng tôm mặn lợ 571,8 nghìn tấn, cá tra 1.650 nghìn tấn, rô phi 165 nghìn tấn), đạt kim ngạch xuất khẩu 4,47 tỷ USD, giá trị sản xuất 94 nghìn tỷ đồng, giải quyết được lao động 2,1 triệu lao động trực tiếp và nhu cầu vốn xây dựng cơ bản 26,6 nghìn tỷ đồng (vốn xây dựng cơ bản từ năm 2008-2015).
 
(6) Định hướng đến năm 2020 đạt tỷ lệ tương ứng về diện tích NTTS 890 nghìn ha, sản lượng 3,60 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu 4,70 tỷ USD, giá trị sản xuất 122 nghìn tỷ đồng, số lao động trực tiếp tham gia NTTS 2,2 triệu người.
 
(7) Để đạt được các mục tiêu của quy hoạch này, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp; đồng thời đầu tư hợp lý, đầy đủ theo thứ tự ưu tiên từ phía Nhà nước, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức phi Chính phủ và đặc biệt là của người dân.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm