Khảo sát thành phần loài cá trơn họ Pangasiidae ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Tác giả:

Nguyễn Văn Thường và ctv, 2011

Ngày đăng: 17-11-2013
Đóng góp bởi: Ths Nguyễn Tiến Diệt
Khảo sát thành phần loài cá trơn họ Pangasiidae ở Đồng bằng Sông Cửu Long
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.37MB | 1008 | 34 | ltxuyen2010
Họ cá Pangasiidae là một trong những họ cá kinh tế thuộc bộ Siluriformes trong khu hệ cá nước ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long, giữ vai trò quan trọng cho nghề khai thác cá nội địa và đẩy mạnh phát triển nghề nuôi cá bè gần 60 năm qua ở Việt Nam.
 
Cho đến nay các công trình nghiên cứu về họ cá Pangasiidae ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) còn khá ít gồm các công trình định loại của một số tác giả trong và ngoài nước: Mai Đình Yên và ctv.(1992), Trương Thủ Khoa và Trần Thị Thu Hương (1993), Lenormand (1996), Nguyễn Văn Thường và ctv.(2000), Cacot (2004). Nhìn chung các kết quả đạt được chủ yếu khảo sát mô tả thành phần loài và chỉ nêu tầm quan trọng đối với nghề cá. Tuy nhiên các số liệu cần thiết nghiên cứu về đặc điểm sinh thái, phân bố và sinh học (sinh sản, di cư…) của một số loài cá kinh tế còn khá hạn chế. Đặc biệt đối với nhóm cá nước lợ, ngoài loài cá bông lao (Pangasius krempfi) đã được biết đến do chất lượng thịt ngon, kích thước cá thể lớn, hai loài còn lại là cá tra ku-nyit (Pangasius kunyit) và cá tra bần, tra nghệ (Pangasius mekongensis), hiện đang được nhiều tác giả trên thế giới tập trung nghiên cứu về phân loại, sinh học dinh dưỡng và sinh học sinh sản để ứng dụng cho nghề nuôi trong tương lai.
 
Sau năm 2004 đến nay chưa có công trình nghiên cứu bổ sung về nội dung này, vì thế việc khảo sát cập nhật thành phần loài cá họ Pangasiidae ở lưu vực đồng bằng sông Cửu Long là rất cần thiết phục vụ cho việc quy hoạch, bảo vệ và định hướng phát triển nghề nuôi cá trơn ở Đồng bằng sông Cửu Long

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm