Thành phần loài cá ở một số hồ chứa nhỏ thuộc tỉnh Đồng Nai và Bình Phước

Tác giả:

Lâm Ngọc Châu và ctv, 2011

Ngày đăng: 20-11-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Thành phần loài cá ở một số hồ chứa nhỏ thuộc tỉnh  Đồng Nai và Bình Phước
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.59MB | 873 | 12 | ltxuyen2010
Hồ chứa nhỏ (diện tích <1.000 ha) được xây dựng rất phổ biến ở tỉnh Đồng nai và Bình Phước. Bên cạnh chức năng chính của hồ chứa là điều tiết lũ, cung cấp nước cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp và tiêu dùng thì bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên ở các hồ chứa nhỏ có vai trò hết sức quan trọng đối với ngư dân sống quanh khu vực lòng hồ. Đề tài khảo sát “ Hiện trạng thành phần loài thuỷ cá ở một số hồ chứa nhỏ thuộc tỉnh Đồng Nai và Bình Phước” được tiến hành từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 6 năm 2011 với sự hỗ trợ kinh phí từ dự án Aqua Fish CRSP. Dữ liệu được thu thập hàng tháng qua phiếu điều tra ngư dân khai thác trực tiếp ở các hồ chứa và qua bộ hình cá nước ngọt. Đề tài tiến hành khảo sát trên 8 hồ chứa nhỏ trong đó 3 hồ chứa thuộc tỉnh Đồng Nai (hồ chứa Cầu Mới, Đa Tôn và hồ chứa Gia Ui) và 5 hồ chứa thuộc tỉnh Bình Phước (Hồ chứa Đồng Xoài, Xa Cát, Suối Lai, Bàu Úm và hồ chứa Hưng Phú). Kết quả ghi nhận hiện có 63 loài cá thuộc 23 họ trong đó họ cá Chép (Cyprinidae) chiếm ưu thế nhất về số loài với hơn 29%. Ngoài các loài cá tự nhiên trong hồ thì hiện có 11 loài cá ngoại lai (cá nuôi) và 1 loài cá nhập nội đã được đưa vào hồ nuôi một cách có chủ ý hoặc không đều hiện diện ở tất cả các hồ chứa có khai thác nuôi và không khai thác nuôi. Kết quả cũng đã ghi nhận việc xây dựng và vận hành hồ chứa đã ảnh hưởng của một cách trực tiếp hay gián tiếp đến sự suy giảm sản lượng loài, sự mất đi hoặc sự gia tăng về sản lượng của một số loài thuỷ sản một khi môi trường sống của chúng bị thay đổi. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm