So sánh một số chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật giữa sử dụng thức ăn cá tạp và thức ăn viên nuôi cá lóc (Channa striata) thương phẩm ở An Giang và Đồng Tháp

Tác giả:

Huỳnh Văn Hiền và ctv, 2011

Ngày đăng: 21-11-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
So sánh một số chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật giữa sử dụng thức ăn cá tạp và thức ăn viên nuôi cá lóc (<i>Channa striata</i>) thương phẩm ở An Giang và Đồng Tháp
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.35MB | 1302 | 51 | ltxuyen2010
Nghiên cứu này nhằm so sánh một số chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật chủ yếu giữa hai loại thức ăn sử dụng nuôi cá lóc trong ao đất ở An Giang và Đồng Tháp nhằm đề xuất giải pháp về thức ăn (đầu vào quan trọng nhất) cho nghề nuôi cá lóc ở địa bàn nghiên cứu. Có 87 hộ nuôi cá lóc thương phẩm trong ao được phỏng vấn (43 sử dụng cá tạp và 44 sử dụng thức ăn viên). 
 
Các hộ sử dụng cá tạp cho nuôi cá lóc có mật độ thả trung bình (99,4±93,2 con/m2) cao hơn so với sử dụng thức ăn viên (91,5±93,2 con/m2). Năng suất cá lóc nuôi bằng cá tạp trung bình là 43,0±26,7 kg/m2, cao hơn so với sử dụng thức ăn viên (34,8±22,2  kg/m2). Hệ số tiêu tốn thức ăn (FCR) tương ứng khi sử dụng cá tạp và thức ăn viên là 3,9 và 1,4. Chi phí thức ăn khi nuôi bằng cá tạp chiếm 86,5% trong chi phí biến đổi, đối với sử dụng thức ăn viên là 88,6%. Giá thành nuôi cá lóc bằng cá tạp là 30,9±13,4 ngàn đồng/kg cao hơn so với sử dụng thức ăn viên (27,2±12,4 ngàn đồng/kg). Lợi nhuận bình quân khi nuôi cá lóc bằng cá tạp (14,9±13,8 ngàn đồng/kg) cao hơn so với nuôi bằng thức ăn viên (13,8±11,6 ngàn đồng/kg). 
 
Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận khi sử dụng cá tạp là 0,7±0,7 lần/vụ, thấp hơn so với cho ăn thức ăn viên (0,8±0,8 lần/vụ). Có 69,8% số hộ có lời khi nuôi bằng cá tạp, trong khi sử dụng thức ăn viên thì tỷ lệ này cao hơn (79,5%).
 
Nhận định về loại thức ăn được chọn để nuôi cá lóc trong tương lai thì có 21,9% số hộ đang sử dụng cá tạp muốn chuyển sang sử dụng thức ăn viên, trong khi 100% số hộ đang cho ăn bằng thức ăn viên thì vẫn sẽ tiếp tục sử dụng thức ăn viên trong tương lai. Tuy nhiên, lý do mà nhiều hộ sử dụng cá tạp chưa muốn chuyển sang cho cá lóc ăn thức ăn viên vì chưa có công ty nào sản  xuất thức ăn  viên dành riêng  cho cá  lóc mà  thường  là thức ăn  viên dùng chung cho các loài cá có vẩy nên chưa thích hợp với nhu cầu đạm và tăng trưởng của cá lóc. 

 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm