Tính toán khả năng thả cá dựa vào nguồn thức ăn tự nhiên ở các hồ chứa thủy lợi

Tác giả:

Vũ Cẩm Lương và ctv, 2011

Ngày đăng: 23-11-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Tính toán khả năng thả cá dựa vào nguồn thức ăn tự nhiên ở các hồ chứa thủy lợi
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.44MB | 927 | 9 | ltxuyen2010
Nghiên cứu này đã cho thấy vai trò của công cụ mô hình hóa trong công tác quản lý và tính toán dự báo trong nuôi trồng thủy sản, ở đây cụ thể là khía cạnh quản lý sử dụng hiệu quả chuỗi thức ăn tự nhiên trong nuôi thủy sản ở các mặt nước lớn. Tuy nhiên, tiến trình thực hiện đòi hỏi phải có những khảo sát cơ bản về cơ sở chuỗi thức ăn tự nhiên trong các thủy vực, vốn không dễ thực hiện khi triển khai ứng dụng đại trà ở điều kiện Việt Nam. Mặc dù vậy, một xu hướng tiến bộ và phát triển bền vững trong tương lai đòi hỏi chính phủ phải xây dựng bản đồ cơ sở dữ liệu đầu vào cho nuôi trồng thủy sản, bao gồm cả các yếu tố tự nhiên và nhân tạo, qua đó việc ứng dụng mô hình hóa sẽ trở nên thiết thực và hiệu quả hơn. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm