Thực trạng và một số giải pháp trong khai thác và bảo vệ nguồn lựoi hải sản ở tỉnh Tiền Giang

Tác giả:

Nguyễn Trọng Tuy và ctv, 2011

Ngày đăng: 25-11-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Thực trạng và một số giải pháp trong khai thác và bảo vệ nguồn lựoi hải sản ở tỉnh Tiền Giang
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.42MB | 922 | 30 | ltxuyen2010
Tỉnh Tiền Giang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành khai thác hải sản xa bờ. Tuy nhiên, hiệu quả khai thác chưa cao trong khi còn nhiều phức tạp trong tổ chức khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản. Nghiên cứu này được thực hiện với các nghề khai thác hải sản chủ yếu của tỉnh và cán bộ quản lý ngành thủy sản các tỉnh ven biển phía Nam và một số Viện, Trường có liên quan trong vùng. Các thông tin về tàu, ngư cụ, ngư trường, thời vụ và sản lượng khai thác được phân tích cùng với chi phí, tiêu thụ, thu nhập và lợi nhuận. Kết quả thể hiện hiệu quả khai thác hải sản còn chưa cao, số tàu khai thác có được lợi nhuận trong năm chiếm 83,62%, trong đó tàu khai thác ven bờ có tỷ lệ lỗ và mức lỗ nhiều hơn tàu khai thác xa bờ. Nhận thức của ngư dân về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản còn hạn chế trong khi nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm. Công tác quản lý ngành và các chính sách hỗ trợ cho khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản chưa thực sự tốt. Để phát triển khai thác hải sản lâu dài, việc tổ chức lại các hoạt động khai thác và bảo quản sản phẩm cùng với các rủi ro về  lao động,  ngư trường, thời tiết và thị trường  (đầu vào, đầu ra) cần được quan tâm  giải quyết. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm