Phân phối lợi ích và chi phí trong chuỗi giá trị nghêu Trắng (Meretrix lyrata, Sowerby, 1851) ở tỉnh Trà Vinh

Tác giả:

Huỳnh Văn Hiền và Lê Xuân Sinh, 2011

Ngày đăng: 25-11-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Phân phối lợi ích và chi phí trong chuỗi giá trị nghêu Trắng (<i>Meretrix lyrata</i>, Sowerby, 1851) ở tỉnh Trà Vinh
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.58MB | 899 | 20 | ltxuyen2010
Nghêu trắng là đối tượng chủ lực thứ hai sau tôm sú trong chiến lược phát triển nuôi trồng thuỷ sản ven biển của tỉnh Trà Vinh nơi có nhiều điều kiện thuận lợi cho nuôi thủy sản mặn lợ nhưng tỉnh vẫn chưa khai thác được các lợi thế sẵn có của đối tượng này. Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 12/2010 đến tháng 06/2011 trên cơ sở khảo sát tất cả các nhóm tác nhân tham gia chuỗi nhằm hiểu rõ thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển chuỗi giá trị nghêu ở tỉnh Trà Vinh, trong đó nhấn mạnh  việc phân phối lợi ích-chi phí giữa các tác nhân chuỗi.  

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm