Khảo sát mầm bệnh ký sinh trùng và vi khuẩn trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) bệnh trắng gan trắng mang.

Tác giả:

Phạm Ngọc Khỏe, 2008.

Ngày đăng: 03-12-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Khảo sát mầm bệnh ký sinh trùng và vi khuẩn trên cá tra (<i>Pangasianodon hypophthalmus</i>) bệnh trắng gan trắng mang.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.941MB | 2183 | 106 | sutu86

Kết quả phân tích ký sinh trùng phát hiện 11 giống loài ký sinh trùng xuất hiện trên cá tra bệnh trắng gan, trắng mang: Dactylogyrus sp, Trichodina sp, Myxobolus sp, sán lá song chủ Trematoda/Digenea, Henneguya Sp, Chilodonella sp, Metacercaria, Ichthyonyctus pangasia,
Balantidium sp, Gyrodaclylus sp và Epislylis sp.

Kết quả phân lập vi khuẩn đã định danh được 3 giống loài vi khuẩn gồm: 16 chủng Edwardsiella ictaluri, 7 chủng Aeromonas sp và 2 chủng Pseudomonas sp.

Những cá bị bệnh trắng mang, trắng gan rất mẫn cảm với các giống loài ký sinh trùng: Dactylogyrus Sp, Trichodina sp và Myxobolus sp, đồng thời tiền sử của những ao này đã sử dụng rất nhiều loại kháng sinh với liều lượng cao.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm