Việt Nam: Nghiên cứu Ngành Thủy sản

Tác giả:

Ronald D. Zweig et al, 2005

Ngày đăng: 09-12-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Việt Nam: Nghiên cứu Ngành Thủy sản
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 3MB | 1696 | 134 | ltxuyen2010

Hai mục tiêu chính của nghiên cứu này là: (i) xem xét hiện trạng và các nhu cầu trong lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản và quản lý nguồn lợi ở Việt Nam và (ii) xác định những lĩnh vực then chốt nhất để có những tác động nhằm xóa đói, giảm nghèo, tăng sản lượng và cải thiện quản lý môi trường trên cơ sở phát triển bền vững

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm