Ảnh hưởng của độ mặn lên sự tăng trưởng và chuyển hóa thức ăn cửa rô phi vằn (Oreochromis niloticus) và cá diêu hồng (Oreochromis sp.)

Tác giả:

Phạm AnhVũ và Nguyễn Minh Thành, 2013

Ngày đăng: 28-12-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Ảnh hưởng của độ mặn lên sự tăng trưởng và chuyển hóa thức ăn cửa rô phi vằn (<i>Oreochromis niloticus</i>) và cá diêu hồng (<i>Oreochromis sp.</i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.63MB | 1032 | 33 | ltxuyen2010
Nile  tilapia  (Oreochromis  niloticus)  and  red  tilapia  (Oreochromis  ssp.)  are  important aquaculture  species  in  Vietnam.  The  aim  of  the  current  study  was  to  assess  the  growth performance and feed utilization of Nile and red tilapias under different salinity conditions. The experiments were designed with salinities of 0, 15 and 25 ppt in 500-L tanks. The growth performance  was  evaluated  using  various  indices,  including  weight  gain  (WG),  specific growth rate (SGR), food conversion rate (FCR) and daily food intake (DFI). Results after a 55 days experiment showed that WG, SGR were highest at 0 ppt and lowest at 25 ppt for Nile tilapia while these values were highest at 25ppt and lowest at 0 ppt for red tilapia. The same pattern  also  observed  for  DFI.  There  were  no  significant  differences  for  FCR  among  the treatments  of  Nile  and  red  tilapias,  except  a  significant  high  FCR  was  observed  for  Nile tilapia at 25 ppt. Possibility of Nile and red tilapias culture in saline water were discussed. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm