Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu ảnh hưởng của malachite green và nhiệt độ lên một số chỉ tiêu sinh lý và men Cholinesterase trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Tác giả:

Trần Thị Bích Như, 2010

Ngày đăng: 01-01-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu ảnh hưởng của malachite green và nhiệt độ lên một số chỉ tiêu sinh lý và men Cholinesterase trên cá tra (<i>Pangasianodon hypophthalmus</i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.4MB | 1300 | 47 | ltxuyen2010

Nghiên cứu về ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ và MG thông qua  xác định khả năng chịu nhiệt của cá tra và sự thay đổi của các chỉ tiêu huyết huyết học và men ChE  trong  điều  kiện  nhiệt  độ  khác  nhau. Từ  đó tiến  hành  thí  nghiệm  tìm hiểu  sự  ảnh  hưởng  kết  hợp  của  nhiệt độ và MG lên sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học và  men ChE của cá tra (P.hypophthalmus).  

Thí nghiệm xác định ngưỡng chịu đựng nhiệt độ và sự thay đổi của các chỉ tiêu sinh lý và hoạt tính của men ChE trong quá trình tăng và giảm nhiệt. Kết quả cho  thấy  trong  điều  kiện  bình  thường  thì  hoạt  tính  men  ChE trong não cao hơn trong  huyết  tương  và  ChE  chịu  ảnh  hưởng  bởi  nhiệt  độ  theo  xu hướng nhiệt độ tăng  hoạt  tính  tăng  và  nhiệt  độ  càng  giảm  khả  năng  ức chế hoạt tính ChE càng mạnh.  Các  chỉ  tiêu  huyết  học  trong  điều  kiện bình thường thì có xu hướng thấp hơn  so  với  điều  kiện  nhiệt  độ  cao  nhưng  một  số  chỉ  tiêu  (hemoglobin,  MCV, MCH, MCHC) lại cao hơn so với điều kiện giảm nhiệt. Đồng thời cũng xác định ngưỡng  nhiệt  độ  trên  của  cá  tra  là  42 o C  và  ngưỡng  dưới  là 12 oC. Trong nghiên cứu  này  khoảng  nhiệt  độ  (22 0C,  28 0C  và  34 0 C)  được  chọn  là  khoảng  nhiệt  độ thích  hợp  và  nhiệt  độ  bước  đầu  có  sự  ảnh  hưởng  đến các chỉ tiêu huyết học và hoạt tính của enzyme ChE trong não và máu  của cá tra. 

Thí  nghiệm  ảnh  hưởng  kết  hợp  của  nhiệt  độ  (22 0C,  28 0C và 34 0C) và MG (0,15ppm và 02ppm) lên một số chỉ tiêu huyết học và hoạt tính của enzyme ChE lên  cá  tra  có  trọng  lượng  từ  15-20gam.  Thí  nghiệm  được  bố  trí theo kiểu khối hoàn  toàn  ngẫu  với  6  nghiệm  thức  và  3  lần  lặp  lại.  Mật  độ  cá  thí  nghiệm  30 con/bể,  thể  tích  nước  là  200  lít,  có  bố  trí  sục  khí  trong  suốt  thời  gian  thí nghiệm.Thời gian thí nghiệm kéo dài trong 14 ngày với 5 lần thu mẫu và mỗi lần thu 4 con/bể. Kết quả thí nghiệm cho thấy sự biến đổi của các chỉ tiêu huyết học trong điều kiện tiếp xúc với MG ở các khoảng nhiệt độ 22 oC, 28 oC và 34 o C biến động  theo  nhiều  xu  hướng  khác  nhau.  Số  lượng  hồng  cầu,  tỉ  lệ  huyết  sắc  tố, MCH,  MCV  giảm  khi  tiếp  xúc  với  MG  ở  các khoảng nhiệt độ khác nhau nhưng số  lượng  bạch  cầu  và  hemoglobin  giảm  sau  6  giờ  và 72 giờ tiếp xúc và lại tăng vào  các  khoảng  thời  gian  gần  kết  thúc  thí  nghiệm.  Nhiệt độ làm ảnh hưởng đến độc tính của MG, khi nhiệt độ tăng kết hợp với nồng độ MG cao thì khả năng ức chế  ChE  trong  não  càng  mạnh.  Riêng  về hoạt tính của ChE trong máu có những biểu  hiện  theo  nhiều  xu  hướng  khác  nhau  theo  nhiệt  độ  và  nồng  độ  của MG và khả năng  ức chế ChE trong máu  cần có thời gian  tiếp xúc dài hơn so với não. 

 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm